top of page
foto's: Pieter Huybrechts

Soft Fold

Hans Demeulenaere & Dimitri Vangrunderbeek

14.02.2021 - 20.03.2021

at Fred&Ferry Gallery, Antwerp

Binnen het kader van de samenwerking tussen Emergent en Fred&Ferry, waarbij de galeries om en om kunstenaars een platform bieden in elkaars ruimtes, werden Hans Demeulenaere en Dimitri Vangrunderbeek uitgenodigd om hun deelproject Soft Fold voor te stellen. De praktijken van Demeulenaere (°1974) en Vangrunderbeek (°1964) vinden elkaar in een door de kunstenaars uitgeschreven kader over het spanningsveld tussen het tweedimensionale en het ruimtelijke.

 

Naar aanleiding van een bezoek aan de sculptuur Sylvette (Carl Nesjar, naar een ontwerp van Pablo Picasso), die zich in de omgeving van het Rotterdamse Museumpark bevindt, zijn de kunstenaars in 2019 een conversatie via e-mail gestart, waarbij ze beurtelings via tekst en beeld reageren op elkaar. In deze dialoog worden onderwerpen uit het persoonlijke digitale archief van de kunstenaars gedeeld via fotografisch materiaal.

 

Reeds in een vroeg stadium kwamen de beelden van Max Bill (Eindeloze Kronkel) en Gerrit Rietveld (Aluminium Stoel) aan bod. Bijgevoegd recto verso kaartje mag u beschouwen als voor-beelden van de mogelijkheden tot het fysiek maken van Demeulenaeres en Vangrunderbeeks gedachtewisselingen. Bij Fred&Ferry bouwen zij dit principe verder uit.

 

Er wordt bovendien bij Fred&Ferry een publicatie voorgesteld. Dit boek, Promenade Circulaire getiteld, is een cruciaal element. Het vormt zowel de basis van Soft Fold, als een samenvattend overzicht van de voortdurende conversatie tussen de kunstenaars.

 

Vraag is hoe deze dialoog zich in een tentoonstelling zal vertalen. Misschien wordt iets wat solide en onbuigzaam vastgelegd wordt op een foto via de sequentie van beelden en een ruimtelijke interpretatie ervan opnieuw fluïde en buigzaam? Wij nodigen u van harte uit om deze vaststelling zelf te maken.

 

 

tekst: Hilde Borgermans

bottom of page